Uncategorized

Umunyamakuru w’Izuba Rirashe agiye kurega MINISPOC

ImageUmunyamakuru w’Izuba Rirashe agiye kurega Minisiteri y’Umuco na Siporo (MINISPOC) iyoborwa na Protais Mitali nyuma yo kwimwa amakuru.
Muvunyi Fred aravuga ko agiye kurega MINISPOC kuba yarimwe amakuru ajyanye n’imikoreshereze y’amafaranga ajyanye na Siporo, by’umwihariko umupira w’amaguru.
Muvunyi avuga ko yahamagaye inshuro nyinshi muri MINISPOC bakajya bamubwira ko bari mu nama cyangwa ko bayigiyemo, bityo ko batabona uko bamuha amakuru yifuza.
Nyuma yo kumurerega igihe kirekire, ngo bageze aho bemera kumuvugisha, ariko amakuru yashakaga ntibayamuha uko yabyifuzaga, kuko bayamuhaye amwe, andi bakamukurira inzira ku murima.
Muvunyi ati “Nabanje kuvugana n’umukuru wa Siporo muri MINISPOC (Emmanuel Bugingo) ambwira ko atemerewe gutanga ibijyanye n’ayo mafaranga, anyohereza ku Munyamabanga Mukuru Kalisa Edward, ngiyeyo bwa mbere yari yanyemereye ko azampa ayo makuru, ku munsi wakurikiye ambwira gusa ko ibijyanye n’ingengo y’imali ya siporo ari miliyali imwe na miliyoni ijana, ambwira ko adashobora kumpa details (amafaranga agenerwa buri mukino).”
Muvunyi avuga ko izo “details” bamwimye ari zo yari akeneye cyane, by’umwihariko izijyanye na ruhago, bityo ngo akaba yiyemeje kujyana MINISPOC mu butabera kuko kubona amakuru ari uburenganzira bwa buri Munyarwanda.
Avugana n’ ikinyamakuru Izuba Rirashe kuri iki kibazo kigiye gutuma Minisiteri ayoboye ijyanwa mu nkiko, Minisitiri w’Umuco na Siporo, Protais Mitali nawe yashimangiye ko umunyamakuru nta burenganzira afite bwo guhabwa amakuru ya buri mukino, ngo kumubwira ingengo y’imali ya siporo muri rusange biba bihagije.
Ingingo ya gatatu y’itegeko rigenga itangazamakuru ryasohotse mu ntangiriro z’uyu mwaka, ivuga ko “buri muntu afite uburenganzira bwo kubona amakuru afitwe n’urwego rwa Leta na zimwe mu nzego z’abikorera.
Uburenganzira bwo kubona amakuru bukubiyemo ibi bikurikira:
1° gusuzuma ibikorwa, inyandiko cyangwa amakuru abitse;
2° kwandika, gufata inyandiko zuzuye, ibice byazo cyangwa kopi zemewe n’ubuyobozi bw’urwo rwego cyangwa amakuru abitse;
3° gufata inyandiko zuzuye cyangwa ibice byazo ziriho umukono wa noteri;
4° kubona amakuru abitswe mu buryo ubwo ari bwo bwose bw’ikoranabuhanga cyangwa mu nyandiko zicapwe zivanywe muri mudasobwa cyangwa mu kindi kintu icyo ari cyo cyose”
Ingingo ya kane yo igaragaza ubwoko bw’amakuru atemerewe gutangazwa. Iragira iti “Bitabangamiye ibiteganywa n’ingingo ya 3 y’iri tegeko, amakuru afitwe n’urwego rwa Leta cyangwa urw’abikorera rurebwa n’iri tegeko ntiyemewe gutangazwa, iyo ashobora:
1° guhungabanya umutekano w’Igihugu;
2° kubangamira iyubahirizwa ry’amategeko cyangwa ubutabera;
3° gutera ukwivanga mu buzima bwite bw’umuntu bitari mu nyungu rusange;
4° kubangamira ukurindwa kw’amabanga y’ubucuruzi cyangwa ubundi burenganzira bw’umutungo mu by’ubwenge kwemewe n’amategeko;
5° kubangamira mu ikurikiranwa n’ubutabera k’ubuyobozi bw’urwego rwa Leta cyangwa igihe riteganyijwe. Iyo amakuru yasabwe yerekeye amakuru abitswe agizwe n’ibice bibiri (2), kimwe gikubiyemo amakuru atemewe gutangazwa, ikindi gikubiyemo ayemewe gutangazwa mu buryo buteganywa n’iri tegeko, uwayasabye ahabwa ayemewe gutangazwa.”
Muvunyi Fred ngo asanga amakuru ajyanye n’umupira w’amaguru ari mu nyungu z’abaturage kandi akaba atari mu bwoko bw’amakuru atemerewe gutanganzwa, bityo ko nta mpamvu n’imwe yatuma ayimwa kandi itegeko riyamwemerera.
Gusa ngo arabanza yandikire Urwego rw’Umuvunyi rufite inshingano yo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry’itegeko ryo kubona amakuru, ahe kopi inzego zitandukanye zirebwa n’iki kibazo, nibinanirana yerekeze mu nkiko.
Minisitiri Mitali avuga ko Muvunyi Fred atagakwiye kwihutira kujya mu nkiko, ariko ko abonye ari zo nzira zamufasha yabikora nta kibazo.

0 comments on “Umunyamakuru w’Izuba Rirashe agiye kurega MINISPOC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: